Obchod – palivá a komodity

Palivá

 • predaj a poradenstvo v oblasti palív
 • predaj: čierne uhlie, koks, hnedé uhlie, aditívum a biomasa
 • zhodnotenie energetických možností palív v náväznosti na technológiu a systém spaľovania
 • drevná hmota
 • vývoj a predaj nových druhov ekologických palív
 • zabezpečujeme automobilovú a železničnú dopravu palív

Špeciálne mazivá a čističe Setral

Poskytujeme produkty spoločnosti Setral, ktorá sa špecializuje na výrobu a aplikáciu vysokovýkonných lubrikantov. Táto nemecko-francúzska spoločnosť bola založená v roku 1969.

Tuhé mazivá v práškovej forme

 • mazivá na báze MoS2 pre vysoko namáhané klzné plochy zo železných a farebných kovov, klzné ložiská, vedenia, reťaze v prašnom prostredí
 • mazivá MIPO pre samomazacie plasty a brzdové či spojkové obloženia

Pasty

 • montážne pasty
 • protizáderové pasty
 • špeciálne pasty na mazanie ložísk, skrutkových spojov, prírub

Mazacie tuky

 • tuky pre vysoké teploty
 • tuky pre nízke teploty a vysoké rýchlosti
 • priľnavé tuky
 • potravinárske tuky a tuky pre výrobcov hračiek
 • inertné tuky na mazanie všetkých druhov valivých a klzných ložísk, lán, kĺbov, dopravníkov

Klzné laky

 • laky na báze PTFE
 • laky na báze MoS2
 • laky na mazanie v prašnom prostredí

Spreje

 • syntetické kvapaliny, tuky, mazadlá
 • multifunkčné oleje
 • antikorózne prostriedky

Vysokoteplotné oleje

 • reťazové oleje,
 • syntetické prevodové oleje,
 • kompresorové oleje,
 • oleje pre sklárske stroje,
 • hydraulické oleje na mazanie prevodoviek, kompresorov, hydraulických systémov.

Špeciálne oleje

 • univerzálny olej pre potravinárstvo a farmaceutický priemysel
 • syntetická kvapalina na mazanie reťazí, kĺbov a lán
 • prevodové a ložiskové oleje
 • zbrojársky olej

Prostriedky na opracovanie kovov

 • Kvapaliny pre tvárnenie kovov
 • Rezné kvapaliny
 • Emulzie pri vŕtaní, lisovaní

Čistiace prostriedky a aditíva

 • Odlakovacie prípravky na odstránenie zvyškov laku a tesnení
 • Rozpúšťadlá na odstránenie masnoty, oleja a nečistôt
 • Prísady do motorových, prevodový a iných priemyselných olejov

Technické chemikálie

Dodávky chemikálií realizujeme podľa druhu, objemu a požiadavky zákazníka. Obvykle je to v železničných cisternách, v autocisternách, prípadne v maloobjemových baleniach. Štandardnou súčasťou dodávok je kvalitatívny atest a karta bezpečnostných údajov.

Naša ponuka je zameraná predovšetkým na distribúciu a dovoz chemických látok a prípravkov súvisiacich s prevádzkou zariadení na úpravu a čistenie vôd. Ponuka obsahuje chemikálie na predúpravu vody, regeneračné činidlá potrebné pri úprave vody iónovou výmenou, chemické látky a prípravky na doúpravu vody, chemické látky a prípravky na úpravu vody.

Dodávky chemikálií však nie sú prísne zviazané s použitím v zariadeniach na úpravu vody. Nižšie uvedený rozsah obsahuje len základné produkty. Rozsah sa prispôsobuje potrebám zákazníkov. V prípade záujmu zákazníka sme pripravení zabezpečiť dodávky ďalších chemických látok, alebo chemických prípravkov.

Základné ponúkané produkty

 • Amoniak (čpavok) vo vodnom roztoku, NH4(OH) technický, p.a.
 • Amoniak (čpavok) kvapalný NH3
 • Demineralizovaná voda
 • Fosforečnan sodný Na3PO4
 • Hydroxid draselný KOH
 • Hydroxid sodný tekutý technický NaOH, min. 49%
 • Chlorid sodný NaCl - priemyselná a tabletovaná soľ
 • Chlorid sodný NaCl - posypová soľ
 • Chloritan sodný NaClO2
 • Chlórnan sodný NaOCl
 • Kyselina dusičná HNO3, technická, p.a.
 • Kyselina chlorovodíková technická HCl, min. 31%

Zaujali vás naše služby?

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať, radi zodpovieme na vaše otázky.

Obchodné oddelenie – Zvolen

Na Štepnici 1379/1, Zvolen
tel: +421 45 5243 745
fax: +421 45 5243 744
e-mail: obchod@investex-groups.sk

Železničné zasielateľstvo

Poskytujeme logistické a zasielateľské služby v oblasti železničnej dopravy a prepravy prostredníctvom štátnych aj súkromných dopravcov, operatívne riadenie zásielok, non-stop dispečing...

Viac informácií

Cestná doprava, kombinovaná doprava

Vyriešime prepravu tovaru od vás až ku konečnému príjemcovi medzinárodnou a vnútroštátnou cestnou, kontajnerovou a kombinovanou dopravou. Zabezpečujeme služby colnej deklarácie.

Viac informácií