Investex Groups - logotyp spoločnosti farebný png

INVESTEX GROUPS
dôležitý argument pre vaše rozhodnutie

Sme špecialisti na nákladnú železničnú prepravu. Našu klientelu tvoria predovšetkým stredné a veľké podniky z oblasti automobilového, chemického a stavebného priemyslu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy dokážeme predvídať možné riziká a minimalizovať náklady spojené s prepravou tovarov k vysokej spokojnosti zákazníkov.
Zabezpečíme pre Vás prepravu tovarov po celej Európe, predovšetkým do krajín Európskej únie, prostredníctvom štátnych alebo privátnych dopravcov. Odbremeníme Vás od riešenia logistiky, skladovania, poistenia prepravy zásielok alebo colných náležitostí.
Okrem toho ponúkame predaj a poradenstvo v oblasti tuhých palív, chemikálií a mazív.
Veríme, že INVESTEX-GROUPS sa stane dôležitým argumentom pri Vašom rozhodovaní o preprave tovaru alebo nákupe produktov, ktoré ponúkame.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Poskytujeme logistické a zasielateľské služby v oblasti železničnej dopravy a prepravy prostredníctvom štátnych a súkromných dopravcov, operatívne riadenie zásielok a non-stop dispečing.

OBCHOD

Ponúkame vám palivá pre veľkoodber (čierne uhlie, koks, hnedé uhlie), širokú paletu technických chemikálií pre energetiku, špeciálne mazivá a čističe značky Setral.