VÝROBA A ROZVOD TEPLA

VÝROBA A ROZVOD TEPLA

POVINNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť Investex Groups, a.s. je výrobcom a distribútorom tepla pre priemyselný areál v lokalite Na Štepnici vo Zvolene.

 

 

 

 

 

 

Informácia pre spotrebiteľov

 

 

 

 

 

 

 

URSO cena tepla 2017 až 2021

 

 

 

 

 

 

 

Povolenie na podnikanie v TE Investex Groups

 

 

 

 

 

 

 

Štandardy kvality 2021 Teplo INVESTEX GROUPS