OBCHOD

predaj a poradenstvo

OBCHOD

TUHÉ PALIVÁ

Predaj

čierneho uhlia, koksu, hnedého uhlia a biomasy

Poradenstvo

v oblasti ekonomickej výhodnosti a dostupnosti palív.

Zhodnotenie

energetických možností palív v nadväznosti na technológiu a systém spaľovania

Drevná biomasa

Kusové drevo, energetická štiepka, brikety, pelety.

Vývoj

a predaj nových druhov ekologických palív

Doprava palív

automobilová a železničná doprava palív

Chemikálie

Predmet ponuky

Zameriavame sa na dodávku chemických látok a prípravkov na predúpravu, úpravu a doúpravu vody.

Základné produkty

Amoniak (čpavok) kvapalný NH3
Demineralizovaná voda
Fosforečnan sodný Na3PO4
Hydroxid draselný KOH
Hydroxid sodný tekutý technický NaOH, min. 49%
Chlorid sodný NaCl – priemyselná a tabletová soľ
Chlorid sodný NaCl – posypová soľ
Chloritan sodný NaClO2
Chlórnan sodný NaOCl
Kyselina dusičná HNO3, technická, p.a.
Kyselina chlorovodíková technická HCl, min. 31%

Spôsob dodania

Chemikálie dodávame podľa druhu, objemu a požiadavky zákazníka v železničných cisternách, v autocisternách, prípadne v maloobjemových baleniach. Štandardnou súčasťou dodávok je kvalitatívny atest a karta bezpečnostných údajov.

Mazivá Setral

Pasty

montážne pasty protizáderové pasty špeciálne pasty na mazanie ložísk, skrutkových spojov, prírub

Mazacie tuky

tuky pre vysoké teploty tuky pre nízke teploty a vysoké rýchlosti priľnavé tuky potravinárske tuky a tuky pre výrobcov hračiek inertné tuky na mazanie všetkých druhov valivých a klzných ložísk, lán, kĺbov, dopravníkov

Klzné laky

laky na báze PTFE laky na báze MoS2 laky na mazanie v prašnom prostredí

Spreje

syntetické kvapaliny, tuky, mazadlá multifunkčné oleje antikorózne prostriedky

Vysokoteplotné oleje

reťazové oleje, syntetické prevodové oleje, kompresorové oleje, oleje pre sklárske stroje, hydraulické oleje na mazanie prevodoviek, kompresorov, hydraulických systémov

Špeciálne oleje

univerzálny olej pre potravinárstvo a farmaceutický priemysel syntetická kvapalina na mazanie reťazí, kĺbov a lán prevodové a ložiskové oleje, zbrojársky olej

Prostriedky na opracovanie kovov

kvapaliny pre tvárnenie kovov rezné kvapaliny emulzie pri vŕtaní, lisovaní

Čistiace prostriedky a aditíva

odlakovacie prípravky na odstránenie zvyškov laku a tesnení rozpúšťadlá na odstránenie masnoty, oleja a nečistôt prísady do motorových, prevodový a iných priemyselných olejov

Radi Vám poradíme!

Obchodné oddelenie Zvolen

Na Štepnici 1379/1, Zvolen
tel.: +421 45 5243 713
fax: +421 45 5243 777
e-mail: obchod@investex-groups.sk