ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

dlhoročné skúsenosti v logistike a obchode

CESTNÁ DOPRAVA

služby cestnej a kombinovanej dopravy

OBCHOD

predaj a poradenstvo

Dôležitý argument pre vaše rozhodnutie

Sme špecialisti na nákladnú železničnú a cestnú prepravu. Našu klientelu tvoria predovšetkým stredné a veľké podniky z oblasti automobilového, chemického a stavebného priemyslu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy dokážeme predvídať možné riziká a minimalizovať náklady spojené s prepravou tovarov k vysokej spokojnosti zákazníkov.
Zabezpečíme pre Vás prepravu tovarov po celej Európe, predovšetkým do krajín Európskej únie, prostredníctvom štátnych alebo privátnych dopravcov. Odbremeníme Vás od riešenia logistiky, skladovania, poistenia prepravy zásielok alebo colných náležitostí.
Okrem toho ponúkame predaj a poradenstvo v oblasti tuhých palív, chemikálií a mazív.
Veríme, že INVESTEX-GROUPS sa stane dôležitým argumentom pri Vašom rozhodovaní o preprave tovaru alebo nákupe produktov, ktoré ponúkame.

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Poskytujeme logistické a zasielateľské služby v oblasti železničnej dopravy a prepravy prostredníctvom štátnych a súkromných dopravcov, operatívne riadenie zásielok a non-stop dispečing.

CESTNÁ DOPRAVA

Prepravíme tovar od vás až ku konečnému príjemcovi medzinárodnou a vnútroštátnou cestnou, kontajnerovou alebo kombinovanou dopravou. Zabezpečujeme služby colnej deklarácie.

OBCHOD

Ponúkame vám palivá pre veľkoodber (čierne uhlie, koks, hnedé uhlie), širokú paletu technických chemikálií pre energetiku, špeciálne mazivá a čističe značky Setral.