SME INVESTEX GROUPS

dlhoročné skúsenosti v logistike a obchode

SME INVESTEX GROUPS

Dôležitý argument pre vaše rozhodnutie

VZNIK SPOLOČNOSTI

INVESTEX GROUPS, a.s. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá je na trhu od roku 2012. Pôvodne firma INVESTEX GROUP, s.r.o., ktorá pôsobila na trhu od roku 1999, avšak všetky činnosti a zamestnanci tejto spoločnosti boli prevzaté spoločnosťou INVESTEX GROUPS, a.s. v roku 2015.

Predmet činnosti

Významnú časť našich aktivít tvorí železničná a cestná doprava a špedícia. Spoločnosť je tiež aktívna ako dodávateľ najrôznejších strojov, zariadení a ich častí, stavebných materiálov, chemických a špeciálnych vysokovýkonných mazív pre niekoľko strojárskych podnikov. Dodávame tiež rad ďalších špecializovaných materiálov a zásob pre jednotlivých zákazníkov.

Sídlo

Registrované sídlo spoločnosti je v Bratislave s pobočkami vo Zvolene, Košiciach a Žiline.

NAŠE CIELE

Politika kvality

Manažment spoločnosti sa zaväzuje budovať a udržovať systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016 a zabezpečiť trvalé zvyšovanie jeho efektívnosti.

Environmentálna politika

Do všetkých aspektov našich podnikateľských aktivít premietame kritériá, zásady a požiadavky normy STN EN ISO 14001:2016 na ochranu životného prostredia v snahe zmierniť nepriaznivé vplyvy našich činností a služieb na životné prostredie.

Politika BOZP

Cieľom koncepcie politiky BOZP je dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti práce v súlade s požiadavkami normy STN OHSAS 18001:2009. Bezpečnosť práce chápeme ako ochranu života a zdravia osôb, prevenciu pred vznikom pracovných úrazov, chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia z práce, stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody, ochranu nielen pracovného ale aj životného prostredia a ochranu hospodárskych hodnôt.