SME INVESTEX GROUPS

dlhoročné skúsenosti v logistike a obchode

SME INVESTEX GROUPS

Dôležitý argument pre vaše rozhodnutie

VZNIK SPOLOČNOSTI

INVESTEX GROUPS, a.s. je slovenská súkromná spoločnosť, ktorá je na trhu od roku 2012. Pôvodne firma INVESTEX GROUP, s.r.o., ktorá pôsobila na trhu od roku 1999, avšak všetky činnosti a zamestnanci tejto spoločnosti boli prevzaté spoločnosťou INVESTEX GROUPS, a.s. v roku 2015.

Predmet činnosti

Významnú časť našich aktivít tvorí železničná doprava a špedícia. Spoločnosť je tiež aktívna ako dodávateľ najrôznejších strojov, zariadení a ich častí, stavebných materiálov, chemických a špeciálnych vysokovýkonných mazív pre niekoľko strojárskych podnikov. Dodávame tiež rad ďalších špecializovaných materiálov a zásob pre jednotlivých zákazníkov.

Investex Groups - Colná deklarácia piktogram

RIEŠENIE PRÁVNYCH SPOROV

Na riešenie vzniknutých právnych sporov využívame rozhodcovské konanie podľa pravidiel rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu SŽK,
IČO: 36 145 581, Horná ulica 13, 974 01 Banská Bystrica.

Sídlo

Registrované sídlo spoločnosti je v Bratislave s pobočkou vo Zvolene.

NAŠE CIELE

Investex Groups - piktogram HQ čiernobiely

Politika spoločnosti

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú obchodné a dodávateľské služby, inžinierska činnosť, zasielateľské služby, obchodná činnosť v oblasti železničnej nákladnej dopravy a prepravy, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, počítačové služby, ekonomické a finančné služby, vedenie účtovníctva.
VIAC TU

Environmentálna politika

Do všetkých aspektov našich podnikateľských aktivít premietame kritériá, zásady a požiadavky normy STN EN ISO 14001:2016 na ochranu životného prostredia v snahe zmierniť nepriaznivé vplyvy našich činností a služieb na životné prostredie.

Politika kvality

Manažment spoločnosti sa zaväzuje budovať a udržovať systém riadenia kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2016 a zabezpečiť trvalé zvyšovanie jeho efektívnosti.
VIAC TU

Politika BOZP

Cieľom koncepcie politiky BOZP je dosiahnutie vysokej úrovne bezpečnosti práce v súlade s požiadavkami normy STN OHSAS 45001:2019. Bezpečnosť práce chápeme ako ochranu života a zdravia osôb, prevenciu pred vznikom pracovných úrazov, chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia z práce, stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody, ochranu nielen pracovného ale aj životného prostredia a ochranu hospodárskych hodnôt.